احساس های یک معامله گر

احساس های یک معامله گر

احساس غالب در معامله گری:

ترس

ترس یکی از دو احساس رایج در معامله گري است ( دیگري طمع است ). ترس خود را به اَشکال مختلفی در معامله گري نشان میدهد، و می تواند دلیل بسیاری از اشتباهات معامله گري باشد. ترس از باختن باعث می شود که معامله گر در شناسایی باخت تاخیر داشته باشد، و متعاقب آن ضرر و باخت بیشتري حاصل می شود، و ترس از بازگشت سود باعث می شود که معامله گران معامله را خیلی زود ببندند.

طمع

شاید طمع چیز خوبی به نظر برسد، اما وقتی به این خصلت، خوب دقت کنیم، می بینیم که طمع اغلب اوقات باعث تصمیمات معامله گری ای می شود که ناگزیر از دوری کردن از آنها هستیم. معامله گرانی که تحت تاثیر طمع قرار می گیرند ، بیشتر اوقات به اصول مدیریت ریسک و سرمایه توجهی نمی کنند.همچنین طمع ذهنیت و طرز تفکر قماربازی در معامله گر را تقویت میکند و این یعنی معامله گری بدون توجه به قوانین و بر مبنای تصمیمات ضربه زننده.

امید

امید ، طمع و ترس معمولا پشت سر هم می آیند. معامله گرانی که در پوزیشنی بازنده هستند علائمی از امید را هم در خود دارند، این معامله گران در شناسایی ضرر تاخیر می اندازند و به معامله فرصت بیشتري می دهند چرا که امید دارند جهت حرکت قیمت تغییر کند. مثال دیگر از امید زمانی است که معامله گر براي جبران ضرر در معامله قبلی در معامله ي جدید با حجم بزرگی وارد می شود که با قوانینش انطباق و سنخیت ندارد.

هیجان اضطراب

هر گونه احساس برانگیزاننده، در زمانی که در معامله هستید نشانه اینست که شما قسمتی از راه را اشتباه رفته اید.زمانی که مضطرب هستید و مشغول معامله هستید، معمولا علامت اینَست که پوزیشنی با حجم بزرگ گرفته اید، قوانین خود را نقض کرده اید و یا نباید در این معامله باشید. اگرسطح برانگیزاننده خود را بررسی کنید و از خود بپرسید چرا احساس اضطراب یا هیجان میکنید ، این به شما کمک میکند تا از معاملاتی که از همان اول نباید واردش می شدید، خارج شوید.

خستگی

اگرچه خستگی بیشتر یک وضعیت است تا احساس، با این وجود ارزشش را دارد که در این طبقه بندي قرار گیرد. معامله گرانی که خسته هستند اغلب تمرکز پایینی دارند. نشانه ی پایین بودن تمرکز زمانی است که یک وقتی بخودتان می آیید که بارها و بارها در یک جفت ارز اقدام به پوزیشن گیري کرده اید بدون آنکه بدانید دنبال چه بوده اید. همچنین زمانیکه شما ورود به معامله را از دست می دهید، بخاطر اینکه حواستان نبوده و مشغول کار دیگري مثل وبگردی بوده اید ، نیز نشان از پایین بودن تمرکز است. بهتر است اولویت های خود را مشخص کنید و زمانی که در معامله هستید خودتان را درگیر فعالیتهای دیگر نکنید.

ناامیدی و سرخوردگی

نا امیدی اغلب دلیل اشتباهاتی است که در نتیجه احساساتی که قبل تر اشاره شد بوجود آمده اند. زمانیکه معامله گران معامله ای را از دست می دهند، قوانین خود را زیر پا گذاشته و پول از دست می دهند. بعد ریسک بیشتري میکنند و پول بیشتري از دست می دهند، و ناامیدی و سرخوردگی پیدایش می شود و این نا امیدی و سرخوردگی تمام الگوهای رفتاری بدی که مشکلات جدی تر بعدي را برای معامله گر بوجود می آورند را تشدید خواهد کرد.

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد