اردوی استقلال پرسپولیس

اردوی استقلال پرسپولیس

اردوی خارجه!

بحث استقلال و پرسپولیس یا تیم_ملی نیست، سالهاست هروقت می شنوم تیمهای فوتبال برای اردوی تمرینی به خارج از کشور رفته اند این سوال برایم پیش می آید که واقعا دلیلش چیست؟ در ایران، زمین برای تمرین و دریا برای آب و هوا عوض کردن نیست؟
شاید تا چند سال قبل می شد با چنین خاصه خرجی هایی کنار آمد ولی در اوضاع اقتصادی این روزها واقعا با کدام توجیه این تیمهای ورشکسته، زیان ده و بی درآمد باید از کیسه ملت اردوی خارجی داشته باشند؟ وقتی اکثریت مطلق مردم برای گذراندن زندگی روزمره خود با مشکلات کمرشکن روبه رو هستند دستمزدهای آنچنانی و تورهای تفریحی این دردانه ها چطور قابل پذیرش است؟ کیش و قشم چه ایرادی دارند که دست کم با اردوی تیمهای ورزشی چند هموطن هم درآمدی کسب می کنند وشاید کسب و کارشان رونقی گیرد؟ شاید گفته شود که همه جا تیمهای حرفه ای برای اردوی آماده سازی به خارج از کشور می روند ولی آنها یا واقعا حرفه ای و سودآور هستند یا به سرچشمه پولهای آنچنانی متصل اند و از یک اقتصاد ورشکسته و فروپاشیده تغذیه نمی کنند. چرا کسی مدیران حکومتی که صورت حساب این ریخت و پاشها را امضا می کنند بازخواست نمی کند؟

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد