جارگن چیست

نویسنده
زبان نافهموم یا Jargon چیست ؟

داستان های مدیریتی

نویسنده
داستان های مدیریتی(تخت پروکروستس +نظریه سیستم های احمق)

5 نکته ساخت برند شخصی

نویسنده
۵ نکته کوتاه ومهم برای داشتن برندشخصی جذابتر و قویتر
افراد موفق بعد از ساعت کاری چه می‌کنند

واژه نامه بازاریابی

نویسنده
اصطلاح ویژه بازاریابی

اینرسی سازمانی

نویسنده
▪️آموزه های مدیریتی(اینرسی سازمانی)

هویت یک برند

نویسنده
برند به عنوان یک محصول، سازمان، یک شخص و یا سمبل است...
چهارده نکته موفقیت ژاپن از زبان دمینگ
بازاریابی چینی چه گونه است
نکاتی برای پاسخ به سوال «این خودکار را به من بفروش»