تاثیر بیت کوین بر آب هوا

نویسنده
چگونه ارزهای دیجیتالی زمین را گرمتر می کنن
استخراج بیت کوین و برق ایران

آیا بیت کوین یک حباب است

نویسنده
آموزه های مدیریتی (آیا بیت کوین یک حباب است؟)
من و شاپ اولین فروشگاه اینترنتی ایران با امکان خرید با بیت کوین